OV ELVIRA KRALJ, TREBČE : ZAKLJUČNA PRIREDITEV

Na zaključni prireditvi, dne 30.5.2022, smo v Državnem vrtcu E. Kralj v Trebčah predstavili dejavnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta o spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine. To je pomembna zakladnica vrednot, ki nagovarja otroke. Važno je, da jo negujemo, varujemo, ohranjamo ter prenašamo iz roda v rod, saj moramo vedno znova poudarjati veliko vrednost ljudskega izročila pri njihovi jezikovni vzgoji.

Spremenjen način življenja je potisnil, v zadnjih desetletjih, v pozabo tradicionalne otroške igre, pesmi in izročila. Vredno jih je ohranjati in jih v primerni obliki vključevati v vzgojo predšolskih otrok. Tako lahko spodbujamo pri otroku razvoj lastne identitete in spoštovanje lastne kulture, tradicije in jezika, zlasti, če živi in odrašča v multikulturnem okolju. 

Otroci so zapeli nekaj ljudskih pesmic in zaplesali ljudski ples. Večji otroci, ki odhajajo v šolo, so se poslovili s pesmijo Prvič v šolo (J. Bitenc). Podelili smo jim spominske albume, ki jih bodo spominjali na vrtčevske dni. Starše in sorodnike smo nato povabili na razstavo v hiško u’d Ljenčkice, v kateri smo razstavili izdelke, ki so nastali med letom.

.

Oglejte si še ostale slike v galeriji.