OTROŠKI VRTCI

Marjan Štoka
na Proseku
Prosek 185
34151 Prosek – TS
tel: +39 040 225993
ov.stoka@vsopcine.edu.it

URNIKI
prihod: 7.45 – 8.45

 1. odhod: 13.15 – 13.45
 2. odhod: 15.15 – 15.45

Otroški vrtec Marjan Štoka se nahaja na obrobju vasi Prosek, neposredno ob osnovni šoli Avgusta Černigoja.

V vrtcu delujeta dva oddelka: Žabice in Račke.

Prostori vrtca so prijetni in svetli. Vrtec ima dve učilnici, igralnico, kuhinjo in jedilnico. Zunanjost vrtca je urejena v lepo in opremljeno igrišče.

Življenje v našem vrtcu je polno najrazličnejših doživetij – veliko se igramo, pojemo, plešemo, telovadimo, poslušamo in pripovedujemo pravljice, ustvarjamo, hodimo na izlete in še veliko drugega.

Posebno pozornost namenjamo sodelovanju s starši. Vsako šolsko leto organiziramo več družabnih srečanj z družinami.

Zelo dobro sodelujemo tudi z lokalnimi organizacijami in društvi. Radi zapojemo ob različnih priložnostih v domačem kraju in okolici.

Naš vrtec je eko vrtec. V vrtcu skrbimo za čisto in urejeno okolje, ločujemo odpadke, sodelujemo v humanitarnih zbiralnih akcijah, urejamo in vzdržujemo eko vrt.

Ekološke vrednote vnašamo tudi v medsebojne odnose, zato nam je v našem vrtcu lepo.

Anton Fakin
na Colu
Col 41 (Repentabor)
34016 Opčine – TS
tel: +39 040 327206
ov.fakin@vsopcine.edu.it

URNIKI
prihod: 7.45 – 8.45

 1. odhod: 13.00 – 13.30
 2. odhod: 15.15 – 15.45

Naš vrtec se nahaja v osrčju Krasa, obdan s travniki in vinogradi. Prav zaradi tega lahko od blizu spoznavamo naravo jo spoštujemo in varujemo.  

Da bi lahko v njej zaživeli kot velika družina, tesno sodelujemo z družinami otrok pri najrazličnejših skupnih pobudah. Zelo radi pojemo in če je le mogoče radi zapojemo pred publiko, tudi na revijah otroških pevskih zborov.

Vsak dan skrbimo, da nam je v vrtcu lepo, medtem ko se igramo, poslušamo in pripovedujemo pravljice, rišemo, telovadimo, plešemo. 

Naš vrtec je vrtec s srcem!

Ubald Vrabec
v Bazovici
ul. Igo Gruden 34
34149 Bazovica – TS
tel: +39 040 226243
ov.vrabec@vsopcine.edu.it

URNIKI
prihod: 7.45 – 8.45

 1. odhod: 12.45 – 13.15
 2. odhod: 15.15 – 15.45

Vrtec se nahaja ob robu vasi, v neposredni bližini vaške osnovne šole ter v bližini gozdička. Živimo in se učimo v sožitju z naravo, večkrat se tudi poslužujemo Didaktičnega centra gozdnih čuvajev, predvsem za vodene sprehode, saj se center nahaja za našim vrtcem.

 Radi hodimo na sprehode in bivamo v zunanjih prostorih, vrtec je obdan s prekrasnim vrtom. Pogostokrat sodelujemo z osnovno šolo, povezani smo z vaško skupnostjo, s starši in vaščani, med letom izvajamo številne dejavnosti in projekte. V našem vrtcu ni nikoli dolgčas!

Andrej Čok
na Opčinah
Nanoški trg 2/1
34151 Opčine – TS
tel: +39 040 213339
ov.cok@vsopcine.edu.it

URNIKI
prihod: 7.45 – 8.45

 1. odhod: 13.15 – 13.45
 2. odhod: 15.15 – 15.45

Otroški vrtec Andrej Čok se nahaja na Nanoškem trgu, v samem središču Opčin, zraven osnovne šole Franceta Bevka. Šolsko poslopje zajema dva oddelka. Poleg prostornih in lepo osvetljenih učilnic imajo otroci in vzgojiteljice na razpolago, igralnico, veliko dvorišče opremljeno z igrali, jedilnico in kuhinjo, ki zagotavlja vsakodnevno sveže pripravljene obroke. Ob vrtcu stoji tudi športna dvorana v kateri se redno izvaja program osnovne motorike.

Vrtec zagotavlja spodbudno okolje. Raznolike vzgojno-didaktične dejavnosti so vezane na gibalni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj. Vzgojiteljice v teku šolskega leta podpirajo programe eko-vrtca, učenja v naravi, navad zdrave prehrane, gojijo kulturo sobivanja v razlikah in drugačnosti. Med šolskim letom se vključujejo v vaške pobude in sodelujejo s starši. Bogata ponudba dejavnosti nudi otrokom optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, kjer lahko svobodno izražajo svoje zamisli, znanja, sposobnosti, ustvarjalnost, razvijajo kritičnost ter postajajo odgovorni posamezniki, ki znajo živeti v skupnosti.

DNEVNA RUTINA: V vrtcu oblikujemo dnevni ritem, v katerem si izmenično sledijo vodene dejavnosti in prosta igra. Ritem, ki si ga otrok ne more še ustvariti sam, je zanj zelo pomemben, saj mu daje občutek poznanega, varnosti in sproščenosti.

Vsak dan se v vrtcu ponuja otrokom likovne in ustvarjalne delavnice, rajalne igre, prstne igre, pravljice ali zgodbe. Za bodoče šolarje so namenjene posebne urice, kjer preko iger in nalog otroci razvijajo koncentracijo, socialne veščine, fino motoriko, okulo-motorično koordinacijo gibov, svoje zaznave, jezikovne in govorne spretnosti.

Elvira Kralj
v Trebčah
Trebče 30
34149 Trebče – TS
tel: +39 040 213190
ov.kralj@vsopcine.edu.it

URNIKI
prihod: 7.45 – 8.45

 1. odhod: 13.00 – 13.30
 2. odhod: 15.15 – 15.45

V našem vrtcu nudimo otrokom varno in spodbudno učno okolje, ki je pomembno za razvoj njihovih ustvarjalnih zmožnosti. Z ustvarjanjem toplega in spodbudnega  okolja se trudimo, da se otroci počutijo v vrtcu varni, sprejeti in upoštevani.

Prizadevamo si, da so zadovoljni, sproščeni in igrivi, da vsak dan z veseljem vstopijo v vrtec in da ga zapuščajo zadovoljni in srečni. S posluhom za razvojne in individualne značilnosti vseh naših otrok in s pomočjo raznih iger, razvijamo njihovo sposobnost opazovanja, ustvarjalnost, domišljijo in jezikovne spretnosti.

Otrokom nudimo veliko različnih dejavnosti, da se tako učijo in bogatijo svoje znanje ter izkušnje. Vrtec se nahaja v naravnem okolju. Z otroki veliko časa preživimo na prostem, saj se tako sprostijo ob različnih gibalnih dejavnostih.

Just Košuta
v Križu
Križ 442
34151 Križ – TS
tel: +39 040 220118
ov.kosuta@vsopcine.edu.it

URNIKI
prihod: 7.45 – 8.45

 1. odhod: 13.00 – 13.30
 2. odhod: 15.15 – 15.45

V Križu sredi gozda, vrtec Just Košuta tam stoji. 

V njem se pleše, poje, igra in uči, 

gozdne živali srečamo vse dni. 

Ježe, srne, ptice, polhe in veverice, 

to so naše vsakdanje prijateljice. 

Ko pa zunaj sonce sije, 

hop na sprehod pohitimo, 

morje in gore to so naš razgled 

in vrtec je kot pravljični svet. 

Če želiš spoznati ti vse to, kar v naš vrtec pridi, žal ti ne bo!