OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNE ŠOLE UČNO OSEBJE E-NASLOV RAZRED
France BEVK, Opčine Bernarda BRCE bernarda.brce@vsopcine.cloud Vsi razredi
Jana CROSELLI, razredničarka 4. raz. jana.croselli@vsopcine.cloud 4. raz.
Ketty FURLAN, razredničarka 3. raz. ketty.furlan@vsopcine.cloud 1., 3., 4. raz.
David PUPULIN david.pupulin@vsopcine.cloud Vsi razredi
Martina RUSTJA martina.rustja@vsopcine.cloud 2., 4. raz.
Daniela SLAPNIK, razredničarka 5. raz. daniela.slapnik@vsopcine.cloud 3., 5. raz.
Eva STEPANČIČ, razredničarka 2. raz. eva.stepancic@vsopcine.cloud 1., 2. raz.
Katja VERGINELLA, namestnica, razredničarka 1. raz. katja.verginella@vsopcine.cloud 1., 3. raz
Tanja ŽERJAL tanja.zerjal@vsopcine.cloud 3., 4., 5. raz.
Avgust ČERNIGOJ, Prosek Annamaria ANTONIČ, razredničarka 1. raz. annamaria.antonic@vsopcine.cloud 1., 3., 4. raz.
Bernarda BRCE bernarda.brce@vsopcine.cloud Vsi razredi
Juliana CERNUTA, razrediničarka 3., 4. raz. juliana.cernuta@vsopcine.cloud 3., 4., 5. raz.
Jordan FERLETIČ, razredničar 5. raz. jordan.ferletic@vsopcine.cloud 3., 4., 5. raz.
Marta PAHOR marta.pahor@vsopcine.cloud Vsi razredi
Elizabeta PRAŠELJ elizabeta.praselj@vsopcine.cloud 2., 3., 5. raz.
Katja SPETIČ, razredničarka 2. raz. katja.spetic@vsopcine.cloud 1., 2. raz.
Nicole STARC, pomožna učiteljica nicole.starc@vsopcine.cloud 4., 5. raz.
Alojz GRADNIK, Col Bernarda BRCE bernarda.brce@vsopcine.cloud Vsi razredi
Roberta GOLLIA, razredničarka 1., 2., 3. raz. roberta.gollia@vsopcine.cloud Vsi razredi
Pavel KRIŽMAN, namestnik, razrednik 4., 5. raz. pavel.krizman@vsopcine.cloud Vsi razredi
Marta PAHOR marta.pahor@vsopcine.cloud Vsi razredi
Alenka ŠTOKA  alenka.stoka@vsopcine.cloud Vsi razredi
Albert SIRK, Križ Marta PAHOR marta.pahor@vsopcine.cloud Vsi razredi
Nada PETAROS, sup. Simon MILIČ simon.milic@vsopcine.cloud 5. raz.
Raffaella PETRONIO raffaella.petronio@vsopcine.cloud 2., 3. raz.
Sandra POLJSAK, razredničarka 4., 5. raz. sandra.poljsak@vsopcine.cloud 4., 5. raz.
Olga TAVČAR olga.tavcar@vsopcine.cloud Vsi razredi
Bruna VISINTIN, namestnica, razredničarka 1., 2., 3. raz. bruna.visintin@vsopcine.cloud 1., 2., 3. raz.
Pinko TOMAŽIČ, Trebče Vladimira GRGIČ, razredničarka 5. raz. vladimira.grgic@vsopcine.cloud 5. raz.
Nataša KRALJ natasa.kralj@vsopcine.cloud 5. raz.
Sonja LAZAR sonja.lazar@vsopcine.cloud 1., 2. raz.
Robert MOZETIČ, razredničar 1., 2. raz. robert.mozetic@vsopcine.cloud 1., 2., 3., 4. raz.
Anna PALCICH, sup. Ylenia PAGAN     anna.palcich@vsopcine.cloud  ylenia.pagan@vsopcine.cloud 1., 2. raz.
Nada PETAROS,
sup. Simon MILIČ
nada.petaros@vsopcine.cloud
simon.milic@vsopcine.cloud
Vsi razredi
Giorgina PIŠČANC,  sup. Karol Hrovatin giorgina.piscanc@vsopcine.cloud karol.hrovatin@vsopcine.cloud 3., 4. raz.
Elizabeta STOPAR, namestnica, razredničarka 3., 4. raz. elizabeta.stopar@vsopcine.cloud 1., 2., 3., 4. raz.
Tanja ŽERJAL tanja.zerjal@vsopcine.cloud 5. raz.
  P. TRUBAR – K. D. KAJUH, Bazovica Barbara CAMPANA barbara.campana@vsopcine.cloud Vsi razredi
Anna LOKATOS,  razredničarka 5. r. anna.lokatos@vsopcine.cloud 3., 4., 5. raz.
Carmen COSMA, razredničarka 1., 2. raz. carmen.cosma@vsopcine.cloud 1., 2., 3., 4. raz.
Nada PETAROS,  Simon MILIČ nada.petaros@vsopcine.cloud
simon.milic@vsopcine.cloud
Vsi razredi
Nataša SEDMAK, namestnica, razredničarka 3., 4. raz. natasa.sedmak@vsopcine.cloud 1., 2., 3., 4. raz.
Sara ŽERJAL  sara.zerjal@vsopcine.cloud Vsi razredi
Tanja ŽERJAL tanja.zerjal@vsopcine.cloud Vsi razredi