SREDNJI ŠOLI

ŠOLA UČNO OSEBJE E-NASLOV RAZRED in PREDMETI
Srečko Kosovel, Opčine Vesna BAJC vesna.bajc@vsopcine.cloud 1. A, 1. B: ang
Julija BERDON razredničarka, 2. B julija.berdon@vsopcine.cloud 2. B, 3. B: slj, zgo, zem
Arianna BOGATEC arianna.bogatec@vsopcine.cloud Podporni pouk
Astrid GREGORETTI astrid.gregoretti@vsopcine.cloud Vsi raz.: ojačeni organik
Katja KALC katja.kalc@vsopcine.cloud 2. A, 3. A: mat, nar
Alexia KOBAL razredničarka, 2. A alexia.kobal@vsopcine.cloud 2. A, 3. A: slj, zgo, zem
Cecilia KOCIJANČIČ razredničarka, 1. A cecilia.kocijancic@vsopcine.cloud 1. A: mat, nar
Tina KRALJ razredničarka, 1. B tina.kralj@vsopcine.cloud 1. B, 2. B, 3. B: itj
Rosanda KRALJ rosanda.kralj@vsopcine.cloud Vsi razredi: glasbena vzgoja
Ai Ling MARUCELLI razredničarka, 3. B ai-ling.marucelli@vsopcine.cloud 1. B, 2. B, 3. B: mat, nar
Metod OGOREVC sup. Irena NABERGOJ metod.ogorevc@vsopcine.cloud irena.nabergoj@vsopcine.cloud Vsi razredi: verouk
Sandi PAULINA sandi.paulina@vsopcine.cloud 2. A, 2. B, 3. A,  3B: ang
Eva POZZECCO eva.pozzecco@vsopcine.cloud Vsi razredi: teh
Claudio STARC claudio.starc@vsopcine.cloud Vsi razredi: telo, gibanje, šport 
Fanika STAREC razredničarka, 3. A fanika.starec@vsopcine.cloud 1. A, 2. A. 3. A: itj
Ana STEPANČIČ ana.stepancic@vsopcine.cloud Vsi razredi: nem
Metka ŠINIGOJ
sup. Marko CELINŠEK KALIČANIN
metka.sinigoj@vsopcine.cloud
marko.celinsek@vsopcine.cloud
1. A, 1. B: slj, zgo, zem
Helena VOLPI helena.volpi@vsopcine.cloud Vsi razredi: umetnost in upodabljanje
Fran Levstik, Prosek Vesna BAJC razredničarka, 2. A vesna.bajc@vsopcine.cloud Vsi razredi: ang
Christina BIBER christina.biber@vsopcine.cloud 1. A, 2. B: slj, zgo, zem
Maria CHEMELLI razredničarka, 1. A maria.chemelli@vsopcine.cloud 1. A, 2. A, 3. A: mat, nar
Astrid GREGORETTI astrid.gregoretti@vsopcine.cloud Vsi razredi: ojačeni organik
Maja GRGIČ maja.grgic@vsopcine.cloud Podporni pouk
Erika GRILANC erika.grilanc@vsopcine.cloud 2. A: slj, zgo, zem
Cecilia KOCIJAČIČ cecilia.kocijancic@vsopcine.cloud 1. B: mat, nar
Matija Kralj matija.kralj@vsopcine.cloud Vsi razredi: nem
Rosanda KRALJ rosanda.kralj@vsopcine.cloud Vsi razredi: glasbena vzgoja
Metod OGOREVC sup. Irena NABERGOJ metod.ogorevc@vsopcine.cloud irena.nabergoj@vsopcine.cloud Vsi razredi: verouk
Eva POZZECCO eva.pozzecco@vsopcine.cloud 2. A: teh
Karin RACMAN karin.racman@vsopcine.cloud 1. A, 1. B, 3. A: teh
Elena SANCIN razredničarka, 3.A elena.sancin@vsopcine.cloud 1. A, 2. A, 3. A: itj
Claudio STARC claudio.starc@vsopcine.cloud Vsi razredi: telo, gibanje, šport
Peter VERČ peter.verc@vsopcine.cloud 3. A: slj, zgo, zem
Helena VOLPI helena.volpi@vsopcine.cloud Vsi razredi: umetnost in upodabljanje
Sofia Sara ZUPPELLO razredničarka, 1. B sofia.zuppello@vsopcine.cloud 1. B: ita