PRAVILNIKI

V Zavodskem pravilniku so zbrani organizacijski predpisi, ki opredeljujejo način izvajanja postopkov in pravila delovanja ter upravljanja šole. Pravilnik predstavlja glavno vodilo za vse udeležence v procesu vzgoje in izobraževanja: učence, starše in delavce šole. Dokument odobri zavodski svet, udeleženci pa se seznanijo z njegovimi določili in delujejo v skladu z njihovo vsebino.

Pravilnik zavodskega sveta in priloge