OBRAZCI ZA UČNO OSEBJE

Modeli prošenj za razne odsotnosti in dovoljenja

Izredni dopusti
Redni dopust in krajše odsotnosti
Nadomeščanje
Mesečna preglednica o nadomeščanju odsotnih kolegov
Prošnja za dovoljenje za izvenredne dejavnosti