SREDNJI ŠOLI

Srečko Kosovel
Bazoviška ulica 7
34151 Opčine
Tel./Fax: +39 040 211063
nss.kosovel@vsopcine.edu.it

URNIK

1.A, 2A, 2.B, 3.A, 3.B: 8.00 – 14:25
1.B: ponedeljek, sreda, petek: 8:00-14:25; torek, četrtek: 8:00-15:42

Naša šola se nahaja v središču Opčin v bližini avtobusnih postaj. Zaradi njene lege jo obiskujejo pretežno učenci z Opčin in zahodnega Krasa. Visoko število vpisanih otrok zagotavlja vsako šolsko leto dve paralelki, tako da bomo letos poskusno uvedli v enem prvem razredu spremenjen urnik, po katerem bo imel omenjeni razred dva tedenska podaljška, ostale dni pa bo pouk končal 6. učno uro.

 V zadnjem letu smo na šoli opremili povsem novo računalniško učilnico, ki jo učenci uporabljajo pri raznih šolskih predmetih. Poleg računalniške učilnice ima naša šola tudi likovno in glasbeno učilnico. Med odmori hodijo otroci na šolski vrt. Na šoli se izvajajo razni projekti in pobude, tudi v sodelovanju z okoljskimi ustanovami. Pobrateni smo z Osnovno šolo Srečka Kosovela iz Sežane, s katero se enkrat letno srečujemo.

URNIK
7.55 – 14.20

Naša šola leži v središču Proseka, tako da je z lahkoto dosegljiva tudi otrokom, ki prihajajo iz barkovljanske osnovne šole. Posebnost šole je, da je dokaj nova stavba obdana z velikim šolskim vrtom, na katerega gredo učenci med odmori, da se med malico in igrami z žogo nekoliko razbremenijo.

Na šoli izvajamo različne projekte, ki so zlasti vezani na ekologijo in zdrav življenjski slog. Vsako leto učenci sodelujejo pri vaškem prazniku Sv. Martina, za katerega pripravljajo izdelke, ki jih potem ponujajo obiskovalcem sejma. Poleg telovadnice ima naša šola še učilnice tehnologije, angleščine, likovne in glasbene, tako da poteka reden pouk v različnih šolskih prostorih.