DIGITALNA ŠOLA

PRAVILA SPLETNE UČILNICE

SPLETNA UČILNICA

– Uporaba spletne učilnice in udeležba videokonferenc je obvezna.

– Vsak dan vstopim v spletno učilnico (Classroom) in v koledarju (Calendario) pregledam urnike videokonferenc. V učilnici, na strani Delo na predavanjih (Lavori del corso) pregledam naloge in na strani Tok (stream) preberem obvestila. Na strani Tok in v koledarju dobim tudi povezave (link) do videokonferenc. 

– Kode predavanj in povezave do videokonference objavijo profesorji 10 minut pred videokonferenco.

– Starše in ostale družinske člane obvestim o urniku videokonferenc in jih prijazno prosim, naj skušajo med tem časom ne motiti. Če je možno, naj starši in drugi družinski člani čim redkeje zahajajo v prostor, kjer sem se namestil.

– V spletni učilnici se obnašam spoštljivo in prijazno ter sledim pravilom, ki veljajo za primerno obnašanje v razredu. Spletna učilnica namreč nadomešča realno učilnico, zato se tudi tu vedemo v skladu s šolskimi pravili.

– Neprimerna obnašanja v spletni učilnici in med videkonferencami lahko profesor javi staršem in ravnateljici.

– Neprimerna obnašanja v spletni učilnici, v videokonferencah in v klepetalnici bodo vplivala na oceno iz vedenja.

VIDEOKONFERENCE

– Držim se urnikov spletne učilnice, ki nam ga je posredoval posamezni profesor. Ne zamujam in se predčasno opravičim, če iz utemeljenih razlogov ne morem biti prisoten.

– Preden se povežem v videokonferenco, se primerno oblečem (čeprav sem doma, se pred kamero ne predstavim v pižami, majicah z nepirmernimi napisi, s sončnimi očali ali s katerim koli drugim dodatkom, ki je neprimeren za šolsko stvarnost).

– Predhodno pripravim in imam ob sebi, kar potrebujem za dejavnosti določene učne ure. Vse ostalo odstranim.

– Ko se povežem v videokonferenco, vklopim videokamero in prijazno pozdravim prisotne v učilnici. Nato izklopim mikrofon, kamera pa ostane prižgana, ker sem olikan in gledam predavatelja v oči. (Izklopim jo le po navodilu profesorja.)

– Med videokonferenco je mikrofon izklopljen. Mikrofon vklopim, le ko mi profesor preda besedo.

– Govori lahko le ena oseba naenkrat.

– Ko profesor naznani konec videokonference, prijazno pozdravim in nato prekinem povezavo. Zadnji bo videokonferenco zapustil profesor.

Kako prosim za besedo: 

Za besedo lahko prosimo v klepetalnici (chat). Če sem na svoj računalnik prenesel razširitev (estensione) »nod reaction«, lahko za dvig roke uporabimo čustvenčka (emojija).

– Klepetalnica je le za pogovor s profesorjem in ne s sošolci.

– Pri pisanju komentarjev ali katerega koli pisnega sporočila pazim na slovnične napake in na izražanje (v katerem koli jeziku).

– Dvignem roko (samo po navodilih profesorja).

– Govorim le takrat, ko me profesor pokliče po imenu in mi da dovoljenje.

– Druga navodila dobim od profesorjev v učilnici.

– Če motim pouk, mi lahko profesor izklopi mikrofon, če pa postanem preveč moteč, me lahko po predhodnem opozorilu profesor tudi odstrani iz videokonference.

Česa ne smem:

–   Med videokonferenco je strogo prepovedana uporaba pametnih telefonov.

– Strogo je prepovedano katerokoli snemanje ali fotografiranje videokonference s telefončkom, tablicami, računalnikom ali katerokoli drugo digitalno napravo.

– Prav tako je strogo prepovedano deljenje posnetkov ali videokonferenc z drugimi osebami (tudi s sošolci!).

– Strogo je prepovedana kakršna koli uporaba šolske platforme G suite, Classrooma, Meeta, Hangoutsa in morebitnih drugih aplikacij, programov in razširitev za izvenšolske namene.