VPISI V OTROŠKE VRTCE š.l. 2023/24 ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023/24

Rok vpisov je od 9.1.2023 do 30.1.2023 – Il termine delle iscrizioni va dal 09/01/2023 al 30/01/2023

Vpisno polo lahko pošljete po mailu (tsic818007@istruzione.it) ali prinesete v tajništvo vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00 ure ali po predhodnem dogovoru (tel. 040-211119), slikico otroka pa prinesite obvezno po istem urniku.

La domanda può essere invata via e-mail (tsic818007@istruzione.it) o potata in segreteria ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 o previo appuntamento (tel. 040-211119), dove si consegna obbligatoriamente anche la fotossera del bambino/a.

UČBENIKI ZA NSŠ-SPOROČILO STARŠEM

Cenjene starše NSŠ “KOSOVEL” obveščamo, da je v seznamu šolskih učbenikov za prvi razred NSŠ “KOSOVEL” prišlo do pomote v navedbi kodeksa za delovni zvezek slovenščine. Pravilni podatki za nakup so sledeči:

“ZNAM ZA VEČ, SLOVENŠČINA 6, Razlage in vaje, vadnica z dostopom do interaktivne vsebine”.

7,85€

ISBN KODA:9789612719562 – Založba Rokus Klett, D.o.o.

SINDIKALNO ZBOROVANJE/ASSEMBLEA SINDACALE 1.4.2022

PDF Embedder requires a url attribute

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute

VPISI V OSNOVNE IN NIŽJI SREDNJI ŠOLI š.l. 2023/24 ISCRIZIONI ALLA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO a.s. 2023/24

Rok vpisov je od 9.1.2023 do 30.1.2023 – Il termine delle iscrizioni va dal 09/01/2023 al 30/01/2023

Za pomoč pri vpisih je na razpolago osebje v tajništvu vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00 ure ali po predhodnem dogovoru (tel. 040-211119), slikico otroka pa prinesite obvezno po istem urniku.

Il personale della segreteria è a disposizione per le iscrizioni on-line ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 o previo appuntamento (tel. 040-211119), dove si consegna obbligatoriamente anche la fototessera del bambino/a.