SINDIKALNO ZBOROVANJE/ASSEMBLEA SINDACALE 1.4.2022

PDF Embedder requires a url attribute

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute

OV ELVIRA KRALJ, TREBČE : ZAKLJUČNA PRIREDITEV

Na zaključni prireditvi, dne 30.5.2022, smo v Državnem vrtcu E. Kralj v Trebčah predstavili dejavnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta o spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine. To je pomembna zakladnica vrednot, ki nagovarja otroke. Važno je, da jo negujemo, varujemo, ohranjamo ter prenašamo iz roda v rod, saj moramo vedno znova poudarjati veliko vrednost ljudskega izročila pri njihovi jezikovni vzgoji.

Spremenjen način življenja je potisnil, v zadnjih desetletjih, v pozabo tradicionalne otroške igre, pesmi in izročila. Vredno jih je ohranjati in jih v primerni obliki vključevati v vzgojo predšolskih otrok. Tako lahko spodbujamo pri otroku razvoj lastne identitete in spoštovanje lastne kulture, tradicije in jezika, zlasti, če živi in odrašča v multikulturnem okolju. 

Otroci so zapeli nekaj ljudskih pesmic in zaplesali ljudski ples. Večji otroci, ki odhajajo v šolo, so se poslovili s pesmijo Prvič v šolo (J. Bitenc). Podelili smo jim spominske albume, ki jih bodo spominjali na vrtčevske dni. Starše in sorodnike smo nato povabili na razstavo v hiško u’d Ljenčkice, v kateri smo razstavili izdelke, ki so nastali med letom.

.

Oglejte si še ostale slike v galeriji.

OV A. Čok: Projekt ”JEM ZDRAVO IN SKRBIM ZA NARAVO”

Glavna tema letošnjega letnega projekta nosi naslov ”Jem zdravo in skrbim za naravo”. Otroci so izdelali veliko prehrambeno piramido. Spoznali so različno hrano, ki jo uživamo dnevno in pomen zdrave prehrane. S sajenjem in skrbjo za rastline v vrtčevskem vrtičku so se naučili koliko truda je potrebno, da rastline rastejo. V okviru letnega projekta, smo večkrat obiskali kemtijo ”Osel Berto”, kjer so se otroci seznali s kmetovanjem, spoznali živali na kmetiji in hrano, ki jo kmetija pridela. Na kmetiji so otroci tudi sadili krompir in pridelali sir. Posebno pozornost smo namenile tudi gibanju, ki je pomemben element zdravja in zdravega načina življenja. Imeli smo letni projekt osnovne motorike in večkrat smo se podali na sprehod po bližnji okolici. Na zaključni prireditvi pa so otroci uprizorili pravljico ”Krompir velikan”.

Oglejte si še ostale slike v galeriji

OV Just Košuta: Izlet na didaktično kmetijo v Slivnem

6. maja so se otroci Ov Košuta s šolabusom odpeljali na didaktično kmetijo Alen Carli v Slivnem. Na kmetiji so se otroci fotografirali na oslici Cosetti, ogledali so si krave, telička in ovco. Nahranili so kokoši, race in zajčke. V Slivniškem kalu so opazovali žabe in jo najhrabrejši celo pobožali. Sledila je gasilska slika pri pastirski hišici. V prelepem gozdičku smo imeli kosilo. Za konec je otroke čakalo presenečenje in sicer Čutilni poligon. Z bosimi nogami so hodili po različnih naravnih materialih: storži, suho listje, seno, kamni itd. Polno lepih izkušenj in spominov smo se vsi sečni in veseli vrnili v vrtec.

Pri pastirski hišici. Ostale slike v galeriji

OŠ Gradnik: Kraška narodna noša

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Zadnje dni pouka so učenci OŠ Gradnik obiskali sosednji vrtec Antona Fakina in so prisostvovali lekciji o kulturni dediščini. Vzgojiteljica Silva Perčič je oblekla narodno nošo. Otrokom je podrobno razložila, kakšni sta moška in ženska tipična noša za repensko kraško ohcet. Tudi sami učenci so poskusili obleči moško in žensko otroško nošo.

Ostale slike dobite v galeriji

OŠ Gradnik: Izlet v Čedaz in v Miramar

1.junija so se učenci OŠ Gradnik z avtobusom peljali do Kontovela, od koder so se spustili po Ribiški poti do pristana v Čedazu, kjer so imela nekoč svoj dom plovila kontovelskih ribičev. Od tu so se sprehodili do Miramara, kjer so si ogledali notranjost in okolico Miramarskega gradu. Sledil je ogled parka in dotik morske vode v Grljanu. Po sladoledu se je izlet zaključil z vzponom po pešpoti iz Grljana do kontovelske Mlake.

Ostale slike v galeriji

Zaključna prireditev Gradnik

 Dan pred koncem pouka je bila na OŠ Gradnik zaključna prireditev. Po uvodnem pozdravu županje Tanje Kosmina so učenke in učenci pod taktirko pevovodkinje Tine Renar zapeli in zaigrali več skladb. Pod vodstvom Nejca Kravosa, ki je med letom vodil gledališko delavnico, pa so otroci uprizorili gledališko igrico »Kdo je napravil Vidku srajčico?« Na koncu predstave je bila na vrsti tradicionalna predaja ključev in še nenapovedana glasbena točka Godbe Salež v čast edini letošnji petošolki.

ostale slike dobite v galeriji

SAMOOCENJEVANJE 2022 – VPRAŠALNIKI

Na osnovi veljavne zakonodaje mora šola opraviti samoocenjevanje z namenom, da se preveri opravljeno delo in šibke točke, za odpravo katerih bo mogoče izdelati načrt za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

S klikom na VPRAŠALNIKI dobite seznam vseh vprašalnikov. Kliknite in dopolnite odgovarjajočega.

Hvala za sodelovanje.