PRISPEVKI DRUŽINAM Š.L. 2022/23

Zapis št. 148/2023 z dne 17.1.2023

Spoštovani starši,

z ozirom na dopis zapis št. 5948/2022 z dne 6.12.2022 v zvezi z dodelitvijo prispevkov družninam za š.l. 2022/23 s strani Slovenskega Dobrodelnega društva, sporočamo nov rok za dostavo vloge, in sicer 31.1.2023.