KDO SMO

Večstopenjska šola Opčine združuje otroške vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom, ki delujejo na tržaškem Krasu od Križa do Bazovice: 6 otroških vrtcev in 6 osnovnih šol ter 2 nižji srednji šoli.

Vse šole in vrtci so tesno povezani z vaško stvarnostjo, v kateri delujejo, in so njen temeljni člen. Radi sodelujejo z vaškimi kulturnimi in športnimi društvi. Vedno bolj postajajo tudi večkulturno stičišče slovenske in italijanske stvarnosti, saj se vanje vpisuje vedno več otrok, ki prihajajo iz dvojezičnih zakonov oziroma izključno italijanskih družin.

Večstopenjska šola stremi po povezovanju posameznih šol in vrtcev, ki delujejo v različnih okoljih, a imajo poenotene učne načrte in smernice.

Naš skupni moto je

 POVEZANI MED SEBOJ V ZDRAVI EKO IN SPOŠTLJIVI ŠOLI