TAJNIŠTVO

Tajništvo:
Nanoški trg,2 – 34151 – Opčine – Trst – tel: 040/211119 – fax: 040/2155245
e-mail: tsic818007@istruzione.it
e-mail pec: tsic818007@pec.istruzione.it

URNIK tajništva za stranke

po predhodnem telefonskem dogovoru

Uprava:
Vodja uprave: Tamara Dobrigna
 

Upravni sodelavci:

Matejka Bukavec
Erika Cok

Valentina Zobec Tanja Žerjal

Stiki z javnostjo

Na šoli deluje v okviru tajništva tudi služba za odnose z javnostmi.  Njene temeljne funkcije so zasnova, razvoj in uresničenje uspešnih oblik komuniciranja z uporabniki.

Transparentno  komuniciranje je usmerjeno k dostopnosti do informacij,  spodbujanju sodelovanja in vrednotenju kakovosti ponujenih storitev. Odzivanje na povratne informacije uporabnikov se nadgrajuje z izboljševalnimi ukrepi na področju komuniciranja in pretoka informacij.

Odnosi z javnostmi so prepoznavna vez v stikih z okoljem, ki je vsakomur dosegljiva in omogoča uresničevanje pravice do informiranosti.

Pravna podlaga: Zakon št. 150/2000