PROZORNA UPRAVA

Rubrika o Prozorni Upravi se deli na osem razdelkov 1. in 2. nivoja, v katerih dobimo dokumente, informacije in podatke, ki jih predvideva Zakonski odlok št. 33 z dne 14.3.2013. Opombe Privacy: Podatki so prosto uporabni upoštevajoč zakonska določila Zak.Odl. 196/2003 ”Kodeks o zaščiti osebnih podatkov”. V primeru ponovne uporabe teh podatkov je potrebno dovoljenje Ravnatelja te šolske ustanove za ponovno objavo le-teh.

Bilanca in inventar

Izvajanje kontrol nad upravo

Konzulenti in sodelavci

Natečaji

Nudene storitve

Nujni in izredni posegi

Organizacija