SAMOOCENJEVANJE 2022 – VPRAŠALNIKI

Na osnovi veljavne zakonodaje mora šola opraviti samoocenjevanje z namenom, da se preveri opravljeno delo in šibke točke, za odpravo katerih bo mogoče izdelati načrt za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

S klikom na VPRAŠALNIKI dobite seznam vseh vprašalnikov. Kliknite in dopolnite odgovarjajočega.

Hvala za sodelovanje.