Proglasitev izvoljenih članov v Zavodski svet mandatna doba 2021/2022 – 2023/2024

Objavljen seznam izvoljenih članov Zavodnega sveta.
Mandatna doba š.l. 2021/2022 – 2023/2024

Več info