Volitve v Višji šolski svet – objava začasnih seznamov volilcev

Seznami zaposlenih v našem Zavodu

Obveščamo, da so na tajništvu volilne komisije na razpolago seznami zaposlenih v našem Zavodu na dan 7. maja 2024, ko bodo potekale volitve v Višji šolski svet. Seznami so na razpolago vsem, ki jih zahtevajo. Seznami volivcev so razdeljeni na naslednji način:

  • ravnatelj;
  • učno osebje s pogodbo za določen čas in učno osebje s pogodbo za nedoločen čas;
  • Neučno osebje s pogodbo za določen čas in neučno osebje s pogodbo za nedoločen čas.

Člani volilnih sestavov lahko v treh dneh od navedene objave vložitve vložijo pritožbo na volilno komisijo zavoda, ki je sestavila imenik volivcev. Komisija odloči v naslednjih treh dneh na podlagi dokumentacije, ki jo predloži zainteresirana stranka ali pridobljene samodejno. Končni seznami bodo oblikovani na koncu odločanja o vseh prejetih pritožbah.

Priponke

Insediamento

document - 68 kb