Istituto comprensivo

Večstopenjska šola

Opčine - Opicina

Naša šola

Notizie

Stavka 9.5.2024

Napovedana je celodnevna stavka namenjena učnemu in neučnemu osebju dne 9.5.2024

Sindikalno zborovanje 29/04/2024

Napovedano je sindikalno zborovanje namenjeno učnemu in neučnemu osebju dne 29/04/2024.

Okrožnice

Calendario scolastico 2023/2024

Circolare

Nuovo calendario scolastico

Storitve

Didaktika

Naš vzgojno-izobraževalni program

Zavod

A.S. 2023/2024


Otrokom nudimo spodbudno izobraževalno okolje in zelo raznolike učne in/ali vzgojne dejavnosti, ki vključujejo fizično dejavnost in kognitivni razvoj.


Naš vrtec je podoben eni veliki družini: vse projekte in vse dejavnosti izvajamo v neposrednem stiku z družinami.


V našem vrtcu nudimo otrokom varno in spodbudno učno okolje, v katerem lahko vsak posameznik razvije svojo kreativnost.


Naš otroški vrtec je eko-aktiven: spodbuja spoštljivo vedenje do okolja, ozavešča otroke o ločenem zbiranju odpadkov in recikliranju odpadkov.


Naš otroški vrtec je odprt za stike z zunanjim svetom, radi sodelujemo s starši in s starimi starši ter s kulturnimi in športnimi vaškimi organizacijami.


Vrtec Just Košuta se nahaja v Križu. Stavbo obdaja veliko šolsko dvorišče, kjer se lahko otroci prosto igrajo.


Šola tesno sodeluje s kulturnimi in športnimi organizacijami, ki imajo sedež v vasi.


Šola je dobro vpeta v krajevno stvarnost. Učenci in učitelji redno sodelujejo s sovaščani in lokalnimi društvi.


Šola je dobro vključena v krajevno stvarnost in aktivno sodeluje pri različnih športnih in kulturnih pobudah, ki jih organizirajo v vasi.


Šola je deluje že več kot 100 let. Po številu učencev je najbolj številna šola v celem ravnateljstvu. Obiskujejo pa jo otroci z Opčin in okolice.


V sodelovanje s krajevnimi gozdnimi stražami organiziramo veliko dejavnosti na odprtem, med katerimi učenci odkrivajo lepoto kraške narave.


Šola je edina celodnevna šola v celem ravnateljstvu.


Posebnost šole je veliko in prostorno dvorišče, kjer učenci preživljajo odmore in se lahko igrajo na odprtem. Na šolskem dvorišču poteka pogosto telesna vzgoja.


Šola razpolaga s telovadnico, veliko tehnološko sobo, ki jo uporabljajo pri številnih predmetih, risalnico in glasbeno sobo.

Didaktika

Esplora le risorse didattiche dell'Istituto

Vai alla didattica