Naša šola

Istituto comprensivo Večstopenjska šola
Opčine - Opicina

Večstopenjsko šolo Opčine sestavljajo otroški vrtci, osnovne šole in nižji srednji šoli na Tržaškem Krasu.

Zgodovina šole

Večstopenjska šola Opčine združuje otroške vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom, ki delujejo na tržaškem Krasu od Križa do Bazovice: 6 otroških vrtcev in 6 osnovnih šol ter 2 nižji srednji šoli. Večstopenjska šola stremi po povezovanju posameznih šol in vrtcev, ki delujejo v različnih okoljih, a imajo poenotene učne načrte in smernice. Naš skupni moto je POVEZANI MED SEBOJ V ZDRAVI EKO IN SPOŠTLJIVI ŠOLI

Šolo sestavljajo ljudje. Tukaj dobite osnovne organizacijske podatke in kontakte

Dokumenti šole

V tem razdelku so pravilniki, dokumenti in obrazci, ki jih je naša šola izdala in ki so na voljo uporabnikom.

Šola v številkah

Šola v številkah

482

Število učencev

35

Število razredov

13

Povprečno število
učencev / razred