Predstavitev

Večstopenjska šola Opčine združuje otroške vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom, ki delujejo na tržaškem Krasu od Križa do Bazovice: 6 otroških vrtcev in 6 osnovnih šol ter 2 nižji srednji šoli. Večstopenjska šola stremi po povezovanju posameznih šol in vrtcev, ki delujejo v različnih okoljih, a imajo poenotene učne načrte in smernice.

Naš skupni moto je:

 POVEZANI MED SEBOJ V ZDRAVI EKO IN SPOŠTLJIVI ŠOLI