Šola v številkah

Šola v številkah

Šola v številkah

482

Število učencev

35

Število razredov

13

Povprečno število
učencev / razred