logo della Repubblica italiana

TVIP

TVIP ali triletna vzgojno – izobraževalna ponudba je temeljni programski in informativni dokument vsakega zavoda, pravzaprav je najpomembnejši dokument.

Opis

TVIP ali triletna vzgojno – izobraževalna ponudba je temeljni programski in informativni dokument vsakega zavoda, pravzaprav je najpomembnejši dokument. Vsebuje strategijo, s katero si zavod prizadeva zasledovati cilje izobraževanja in usposabljanja na podlagi lastnih virov, bodisi človeških, strokovnih, teritorialnih ali ekonomskih.

Je torej osnova za načrtovanje in izvajanje šolske avtonomije vsake posamezne ustanove, pri čemer jemlje kot referenčne ključne točke, kot so:

oblikovanje kurikuluma;

izvenšolsko načrtovanje;

izobraževalno načrtovanje;

organizacijska zasnova.

Triletna vzgojno-izobraževalna ponudba je temeljni dokument, ki tvori kulturno in načrtovalsko identiteto našega zavoda in pojasnjuje kurikularno, obšolsko, vzgojno-izobraževalno in organizacijsko načrtovanje, ki ga naša šola sprejema v okviru svoje avtonomije.

TVIP sledi izvedbenemu načrtu za povečanje obveznega izobraževanja in usposabljanja; oblikuje ga zbor učnega osebja na podlagi smernic ravnatelja šole.

Načrt odobri zavodni svet.

Priloge