Zdrav duh v zdravem telesu

Šolsko leto 2023/2024

Zdrav duh v zdravem telesu

Predstavitev

Trajanje

od 2 oktobra 2023 do 31 maja 2024

Opis projekta

Pričakovani so srednje-dolgoročni rezultati. Učenci bodo prejeli informacije, ki jim bodo omogočile, da bodo takoj in v prihodnosti sprejemali bolj ozaveščene odločitve za zdrav način življenja ali ohranjanje zdravega življenjskega sloga.

Cilji

  • Spoznati, kaj je zdravje in kaj lahko sami naredimo, da ga ohranimo
  • Pridobivanje zdravih žiljenjskih slogov
  • Vključevanje staršev v šolsko življenje

Sodelujejo

Učenci nižjih srednjih šol