Gozd brez meja

Šolsko leto 2023/2024

Gozd brez meja

Predstavitev

Trajanje

od 2 oktobra 2023 do 31 maja 2024

Opis projekta

Malčki otroškega vrtca in učenci osnovne šole bodo spoznali gozd v vseh letnih časih.

Po učnih metodah, ki jih predivdeva gozdna didaktika, bodo utrjevali snov, ki so jo obravnavali med običajnim delom v razredu.

Cilji

  • Vključevanje gozdne didaktike v šolske programe
  • Spoznavanje narave v vseh letnih časih
  • Učenje v naravi in iz narave

Sodelujejo

Malčki otroškega vrtca Elvira Kralj in osnovne šole Pinko Tomažič iz Trebč