Otroški vrtec

Otroški vrtec je namenjen otrokom od 3. do 6. leta starosti. Delo v vrtcu in učni posegi so prilagojeni starosti otrok.

O storitvi

Ta prvi segment izobraževalne poti prispeva k izobraževanju in čustvenemu, psihomotoričnemu, kognitivnemu, moralnemu, verskemu in socialnemu razvoju otrok, spodbuja njihov potencial za odnose, avtonomijo, ustvarjalnost, učenje ter zagotavlja učinkovito enakost izobraževalnih možnosti. Ob spoštovanju primarne vzgojne odgovornosti staršev vrtec prispeva k celostni vzgoji otrok in v svoji didaktični in pedagoški samostojnosti in enotnosti ustvarja vzgojno-izobraževalno kontinuiteto z osnovno šolo.

Delovni čas vrtca je določen na 40 ur tedensko z možnostjo podaljšanja do 50 ur. Družine lahko zaprosijo za skrajšani šolski čas, ki je omejen samo na dopoldansko uro, za skupno 25 ur na teden.

Kako dostopati

Za obiskovanje vrtca se je treba vpisati.

V nasprotju z drugimi šolskimi stopnjami, kjer se vpisi izvajajo prek spleta, potekajo vpisi v vrtec na običajen način. Starši morajo izpolniti obrazec v papirnati obliki in ga morajo predložiti tajništvu.

V vrtec se lahko vpišejo deklice in dečki, ki bodo do 31. decembra določenega leta dopolnil tri leta starosti. Na željo družin se lahko v vrtec vpišejo tudi deklice in dečki, ki bodo do 30. aprila naslednje leto dopolnili tri leta (mini malčki ali predčasni otroci). Starši imajo možnost predčasnega vpisa samo v primeru, da veljajo sledeči pogoji:

- razpoložljiva mesta;
-  izčrpanje morebitnih čakalnih vrst;
- razpoložljivost ustreznih prostorov in opreme glede na uporabnost in funkcionalnost, ki ustrezajo različnim potrebam otrok, mlajših od treh let;
- sklep Zbora učnega osebja, ki oceni pedagoški in didaktični vidik sprejemanja minimalčkov in določi načinu in časovni obseg sprejemanja minimalčkov.

V morebitne pomladne oddelke se lahko vpišejo deklice in dečki, ki bodo med 1. januarjem in 31. decembrom določenega leta dopolnili 24 mesecev. Pomladni oddelki imajo poseben didaktično vzgojni projekt, namenjen tej starostni skupini.

Šole

Kontakti