Bralna značka

BRALNA ZNAČKA

je izvirna slovenska oblika dela z mladimi bralci. Je vsesplošno slovensko kulturno gibanje. Njeni prvi začetki segajo v leto 1961, torej je z nami že 60 let. V šolskem letu 1960/61 sta si ga, na osnovni šoli na Prevaljah, zamislila profesor slovenskega jezika in književnosti Stanko Kotnik in ravnatelj, mladinski pisatelj Leopold Suhodolčan.

Cilj bralne značke je uresničitev gesla »DOBRO BRATI IN LJUBITI BRATI!«. Na osnovnih šolah v Sloveniji je prostovoljna interesna dejavnost, pri nas v Italiji pa je navadno vključena v redni pouk slovenskega in italijanskega jezika. Njen glavni cilj pa je v obeh primerih spodbujanje učencev k branju.

Na TRŽAŠKEM se je gibanje pričelo v šolskem letu 1971/72 na osnovni šoli Frana Milčinskega na Katinari. Zasluge za to ima prav gotovo učiteljica Minka Pahor, ki je takrat poučevala na Katinari. Hkrati s poimenovanjem šole po pisatelju Franu Milčinskem je dobila tudi značka ime. Mladim bralcem jo je decembra 1972 podelil slovenski tržaški pesnik Miroslav Košuta. Tudi naša tržaška bralna značka bo torej v tekočem šolskem letu 2021/22 praznovala 50. rojstni dan.
Če želite zvedeti kaj več o zgodovini Bralne značke na Slovenskem, lahko kliknite na spletno stran www.bralnaznacka.si.