Splošni arhiv

Vse vsebine, ki jih lahko smatramo ne več aktualne

Si comunica che i plessi sottoindicati saranno chiusi nelle giornate del 21 e 22/9/2020 in occasione delle elezioni (referendum)

Sc.inf.  Košuta – S.Croce

Sc.prim. Tomažič – Trebiciano

Sc.prim. Trubar – Basovizza

Sc.sec. Levstik – Prosecco


Si comunica che i plessi sottoindicati saranno chiusi nelle giornate del 21 e 22/9/2020 in occasione delle elezioni (referendum)

Sc.inf.  Košuta – S.Croce

Sc.prim. Tomažič – Trebiciano

Sc.prim. Trubar – Basovizza

Sc.sec. Levstik – Prosecco


Sporočamo Vam, da bo v ponedeljek, 21. in v torek, 22.septembra 2020 odpadel pouk na šolah, kjer je volilni sedež in sicer:

OV Košuta – Križ

COŠ Tomažič – Trebče

OŠ Trubar – Bazovica

NSŠ Levstik – Prosek

NSŠ Kosovel – Opčine


Sporočamo Vam, da bo v ponedeljek, 21. in v torek, 22.septembra 2020 odpadel pouk na šolah, kjer je volilni sedež in sicer:

OV Košuta – Križ

COŠ Tomažič – Trebče

OŠ Trubar – Bazovica

NSŠ Levstik – Prosek

NSŠ Kosovel – Opčine


Obveščamo, da je sklic prenešen na sredo, 16.9.2020 ob 9.uri v šolskem centru v Gorici.


Obveščamo, da je sklic prenešen na sredo, 16.9.2020 ob 9.uri v šolskem centru v Gorici.


Strani