V ospredju

Sposštovani,

obveščamo, da bo oddaja spričeval na nižjih srednjih šolah 24.junija, na osnovnih pa 23.in 25.junija.

Urnik in dodatne informacije dobite v e-dnevniku Spaggiari


Vpisi od 4.01.2021 do 25.01.2021  POSTOPEK VPISOVANJA: družina izpolni vlogo za vpis v vrtec in informativo za privacy in jo izroči v tajništvu Večstopenjske šole Opčine, Nanoški trg, 2 - Opčine.URNIKPonedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00
REDNI VPISI V PRVE LETNIKE VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLZA ŠOLSKO LETO 2021/22 BODO POTEKALI OD 4. DO 25. JANUARJA 2021 
Na razpis prot.št. 5556 z dne 1.12.2020 se je prijavil inž. Franco Coretti.
V priponki navodila in obrazec za prijavo ekonomskih operaterjev na izbor za nabave ministrskega razpisa prot.št. 30562 z dne 27.11.2018 - "Inovativna učna okolja"

Strani