V ospredju

IZPOSOJA KNJIG NA "NSŠ KOSOVEL"

NSŠ Srečka Kosovela obvešča, da si učenci lahko izposodijo oziroma vrnejo šolske knjige v petek 17. in v ponedeljek, 20. julija 2020 od 9.00 do 14.00 v šolskih prostorih.


 Z ozirom na Odlok predsednika ministrskega sveta  (DPCM) z dne 25.02.2020 , ki se nanaša na odredbo za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom, sporočamo, da so do 15.03.2020 odpovedani vsi šolski izleti,  šola v naravi, šolske ekskurzije, tekmovanja, ...
PREKINITVE VZGOJNIH DEJAVNOSTI IN POUKA V VRTCIH IN ŠOLAH VSEH STOPENJ OD 24.2.2020 DO 1.3.2020.NAVODILA ŠOLAM:http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/primo-piano/2020_DisposizioniScuoleFVG_EmergenzaCoronaVirus   
Objavljamo razpise za projektno delo za otroške vrtce, osnovne šole in nižje srednje šole, ki predvidevajo sodelovanje z zunanjimi sodelavci.Na vlogo naj kandidati napišejo naslov razpisa, na katerega se želijo prijaviti.Rok za predložitev prijav zapade 3.februarja 2020 ob 13.uri.OBJAVA IZIDOV RAZPISOV OBVESTILO PROT.ŠT. 662 Z DNE 7.2.2020 (zadnja priponka)

Strani