V ospredju

PACCHETTO SCUOLA - OBČINA TRST

V vednost družinam osnovnih in srednjih šol


Objavljamo razpise za projektno delo za otroške vrtce, osnovne šole in nižje srednje šole, ki predvidevajo sodelovanje z zunanjimi sodelavci.Na vlogo naj kandidati napišejo naslov razpisa, na katerega se želijo prijaviti.Rok za predložitev prijav zapade 3.februarja 2020 ob 13.uri.OBJAVA IZIDOV RAZPISOV OBVESTILO PROT.ŠT. 662 Z DNE 7.2.2020 (zadnja priponka)
Sporočamo, da je za petek 14. februarja 2020, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah. Zaradi možne prekinitve pouka je potrebno, da starši osebno preverite stanje na posamezni šoli.   

Strani