V ospredju

Sporočamo, da je za petek 23.4.2021 od 12.00 do 14.00 ure napovedano Sindikalno zborovanje namenjeno učnemu in neučnemu osebju.

 

V primeru, da se ga bo udeležilo osebje posameznih otroških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, bo urnik didaktičnih dejavnosti delno spremenjen.

 


V priponki dobite disciplinski kodeks, kodeks ravnanja zaposlenih ter odredbo ravnatelja. 
V priponki dobite pravilnik zavodskega sveta in priloge.

Strani