V ospredju

V priponki navodila in obrazec za prijavo ekonomskih operaterjev na izbor za nabave ministrskega razpisa prot.št. 30562 z dne 27.11.2018 - "Inovativna učna okolja"


V priponki dobite disciplinski kodeks, kodeks ravnanja zaposlenih ter odredbo ravnatelja. 
V priponki dobite pravilnik zavodskega sveta in priloge.

Strani