V ospredju

urniki

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.15 - 040/211119.


Sporočamo, da je za petek 28.2.2020 od 8.00 do 10.00 napovedano Sindikalno zborovanje namenjeno učnemu in neučnemu osebju.V primeru, da se ga bo udeležilo osebje posameznih otroških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, bo urnik didaktičnih dejavnosti delno spremenjen.
Objavljamo razpise za projektno delo za otroške vrtce, osnovne šole in nižje srednje šole, ki predvidevajo sodelovanje z zunanjimi sodelavci.Na vlogo naj kandidati napišejo naslov razpisa, na katerega se želijo prijaviti.Rok za predložitev prijav zapade 3.februarja 2020 ob 13.uri.OBJAVA IZIDOV RAZPISOV OBVESTILO PROT.ŠT. 662 Z DNE 7.2.2020 (zadnja priponka)
Sporočamo, da je za petek 14. februarja 2020, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah. Zaradi možne prekinitve pouka je potrebno, da starši osebno preverite stanje na posamezni šoli.   

Strani