V ospredju

V priponki navodila za vpis do 16.8.2021 (velja samo za učence in dijake Večsopenjske šole Opčine)


REDNI VPISI V PRVE LETNIKE VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLZA ŠOLSKO LETO 2021/22 BODO POTEKALI OD 4. DO 25. JANUARJA 2021 
Na razpis prot.št. 5556 z dne 1.12.2020 se je prijavil inž. Franco Coretti.
V priponki navodila in obrazec za prijavo ekonomskih operaterjev na izbor za nabave ministrskega razpisa prot.št. 30562 z dne 27.11.2018 - "Inovativna učna okolja"
Sporočamo, da je za sredo 16.12.2020 od 08.00 do 10.00 ure in med 16.00 do 18.00 ure napovedano Sindikalno zborovanje namenjeno učnemu in neučnemu osebju. V primeru, da se ga bo udeležilo osebje posameznih otroških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, bo urnik didaktičnih dejavnosti delno spremenjen 

Strani