Okrožnice

27/10/2016

Sporočamo, da je za petek 04.11.2016 napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah.


Volitve v Medoddelčne, Medrazredne in Razredne svete za šolsko leto 2016/17:

Ponedeljek, 24. oktobra 2016

Volitve v Oddelčne/Medoddelčne svete otroških vrtcev: Vrabec, Kralj, Štoka, Fakin in Košuta ;


18/10/2016

Sporočamo, da je za petek, 21.10.2016, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah in vrtcih, bodisi v jutranjih kot v popoldanskih urah.


18/10/2016

Sporočamo, da je za ponedeljek 24.10.2016 od 08.00 do 10.00 ure, napovedano Sindikalno zborovanje namenjeno učnemu osebju. V primeru, da se ga bo udeležilo osebje posameznih otroških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, bo urnik didaktičnih dejavnosti delno spremenjen.


Prot.2319/b14

Učnemu osebju

Obveščam , da so na elektronski pošti posameznih šol in vrtcev ministrska navodila glede 

t.i. bonusa 500,00 €, ki so dospela šele 30.8.2016. 


V priponki dobite disciplinski kodeks, kodeks ravnanja zaposlenih ter odredbo ravnatelja.

 


Strani