Okrožnice

Prot.2319/b14

Učnemu osebju

Obveščam , da so na elektronski pošti posameznih šol in vrtcev ministrska navodila glede 

t.i. bonusa 500,00 €, ki so dospela šele 30.8.2016. 


V priponki dobite disciplinski kodeks, kodeks ravnanja zaposlenih ter odredbo ravnatelja.

 


Strani