Okrožnice

16/11/2016

Sporočamo, da je za petek, 25.11.2016, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah.


08/11/2016

Sporočamo, da je za ponedeljek, 14.11.2016, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah.


27/10/2016

Sporočamo, da je za petek 04.11.2016 napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah.


Volitve v Medoddelčne, Medrazredne in Razredne svete za šolsko leto 2016/17:

Ponedeljek, 24. oktobra 2016

Volitve v Oddelčne/Medoddelčne svete otroških vrtcev: Vrabec, Kralj, Štoka, Fakin in Košuta ;


18/10/2016

Sporočamo, da je za petek, 21.10.2016, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah in vrtcih, bodisi v jutranjih kot v popoldanskih urah.


18/10/2016

Sporočamo, da je za ponedeljek 24.10.2016 od 08.00 do 10.00 ure, napovedano Sindikalno zborovanje namenjeno učnemu osebju. V primeru, da se ga bo udeležilo osebje posameznih otroških vrtcev, osnovnih in srednjih šol, bo urnik didaktičnih dejavnosti delno spremenjen.


Strani