Okrožnice

V priponkah izidi anket o samoevalvaciji v šolskem letu 2016-2017.


Sporočamo, da je za sredo, 3.5.2017, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah.


Prot.1105/2017

Učnemu osebju

Obveščam , da so na elektronski pošti posameznih šol in vrtcev ministrska navodila glede 

t.i. bonusa 500,00 €

Strani