Urniki


URNIKI POSAMEZNIH ŠOL IN VRTCEV

OTROŠKI VRTCI

 

 

PRIHOD

1.ODHOD

2.ODHOD

A.Čok-Opčine

7.45 - 8.45

13.00 - 13.30

15.15 - 15.45

A.Fakin-Col

7.45 - 8.45

13.00 - 13.30

15.15 - 15.45

U.Vrabec-Bazovica

7.45 - 8.45

12.15 - 12.45

15.15 - 15.45

E.Kralj-Trebče

7.45 -  8.45

13.00 - 13.30

15.30 - 15.45

M.Štoka-Prosek

7.45 - 8.45

12.15 -  12.45

15.15 - 15.45

J.Košuta-Križ

7.45 – 8.45

13.00 – 13.30

15.15 - 15.45

     

OSNOVNE ŠOLE

 

 

URNIK

 

F.Bevk - Opčine

Ponedeljek - petek

8.00 - 13.00

Neobvezen podaljšek do 14.30

 

 

A.Gradnik - Col

Ob torkih, sredah in četrtkih od 8.00 do 15.25

Ob ponedeljkih in petkih od 8.00 do 13.30

 

A.Sirk - Križ

Ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 13.15

Ob četrtkih od 8.00 do 15.30

 

A.Černigoj - Prosek

Ob ponedeljkih od 8.00 do 15.30

Ob torkih, sreah in četrtkih od 8.00 do 14.35

Ob petkih od 8.00 do 13.20

 

Kajuh/Trubar - Bazovica

Ob ponedeljkih in sredah od 8.00 do 14.45

Ob torkih in četrtkih od 8.00 do 15.30

Ob petkih od 8.00 do 13.10

 

P.Tomažič - Trebče

8.00 – 16.00

 

    

NIŽJI SREDNJI ŠOLI

 

 

URNIK

S.Kosovel - Opčine

8.00 – 14.25

F.Levstik - Prosek

7.55 – 14.20