UČITELJEVA KARTICA

Prot.2319/b14

Učnemu osebju

Obveščam , da so na elektronski pošti posameznih šol in vrtcev ministrska navodila glede 

t.i. bonusa 500,00 €, ki so dospela šele 30.8.2016. 

Prosim, da si jih preberete in dvignete v tajništvu izročene kuverte s prejšnjimi navodili

ter izpolnete priloženi obrazec A, ki ga je pripravilo ministrstvo. 

Skupaj s prejšnjo dokumentacijo ga spet predstavite tajništvu do 15.10.2016. 

Obenem pisno izjavite, da ste v mesecu xx prejeli vsoto 500,00 €, 

ker ravnateljstvo nima vpogleda nad prejemniki vsote. 

Mora pa poslati na DŠU seznam prejemnikov in opravljenih stroškov za vsakega prejemnika posebej. 

Kdor ne bo tega izjavil in priložil zahtevane dokumentacije, do 15.10.2016, 

bomo upoštevali, da je vsoto prejel in je ni uporabil
RAVNATELJ

Marina Castellani