Stiki z javnostjo

Na šoli deluje v okviru tajništva tudi služba za odnose z javnostmi.  Njene temeljne funkcije so zasnova, razvoj in uresničenje uspešnih oblik komuniciranja z uporabniki.

Transparentno  komuniciranje je usmerjeno k dostopnosti do informacij,  spodbujanju sodelovanja in vrednotenju kakovosti ponujenih storitev. Odzivanje na povratne informacije uporabnikov se nadgrajuje z izboljševalnimi ukrepi na področju komuniciranja in pretoka informacij.

Odnosi z javnostmi so prepoznavna vez v stikih z okoljem, ki je vsakomur dosegljiva in omogoča uresničevanje pravice do informiranosti.

Pravna podlaga: Zakon št. 150/2000

 

SEDEŽ UPRAVE

 

TAJNIŠTVO

 

Osnovna šola in vrtec

 

Srednja šola prve stopnje