Organigram

Ravnatelj - dr. Annamaria Zeriali

Prvi sodelavec ravnatelja - uč. David Pupulin

Drugi sodelavec ravnatelja - uč. Anamarija Antonič

 

Koordinatorji posameznih stopenj:

Koordinatorka otroških vrtcev - vzg. Ester Derganc

Koordinatorka osnovnih šol - uč. Elizabeta Stopar

Koordinatorka nsš Kosovel - prof. Jana Černe in prof. Ida Mesghez

Koordinatorka nsš Levstik - prof. Vesna Bajc

 

Ciljne funkcije:

Vzgojno izobraževalna ponudba, projektno delo in evalvacija - uč. Anamarija Antonič

Integracija učencev s posebnimi potrebami - uč. Nicole Starc

Integracija učencev s SUT in posebnimi vzgojnimi težavami (BES) - prof. Christina Biber

Bralna značka in bralna vzgoja - uč. Bruna Visintin

Knjižničarstvo - uč. Olga Tavčar

Izobraževanje osebja ter spremljanje novonameščenih, pripravnikov in študentov - uč. Katja

Verginella

Preverjanje in ocenjevanje - uč. Eva Stepančič