Organigram

Ravnatelj - dr. Annamaria Zeriali

Sodelavca ravnatelja - prof. Christina Biber - uč. David Pupulin

Koordinatorji posameznih stopenj:

Koordinatorka otroških vrtcev - vzg. Ester Derganc

Koordinatorka osnovnih šol - uč. Annamaria Antonič

Koordinatorka nsš Kosovel - prof. Tina Kralj

Koordinatorka nsš Levstik - prof. Christina Biber

Ciljne funkcije:

Vzgojno izobraževalna ponudba, projektno delo in evalvacija - uč. Anamarija Antonič

Integracija učencev s posebnimi potrebami - uč. Nicole Starc

Bralna značka in bralna vzgoja - uč. Bruna Visintin

Knjižničarstvo - uč. Olga Tavčar

Preverjanje in ocenjevanje - prof. Alexia Kobal