EVALVACIJA 2020

Spoštovani starši, učno in neučno osebje,

tudi letos se ob zaključku šolskega leta obračamo na Vas s prošnjo, da izpolnite do 25.06.2020 vprašalnik o kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela naše šole. Letos, ko smo bili zaradi epidemije Covida-19 prisiljeni prilagoditi pouk in ga izvesti na daljavo, bodo vaši odzivi in odgovori še toliko bolj koristni in dobrodošli. Že v naprej se Vam za sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

Gentili genitori,

anche quest'anno vi chiediamo di completare entro il 25/06/2020 un questionario per poter verificare la qualità della nostra offerta formativa. Vista l'eccezionalità di quest'anno, dovuta all'epidemia del Covid-19 e alle restrizioni che ci hanno obbligato a tenere le lezioni a distanza, ogni vostra risposta sarà importante per poter migliorare la nostra offerta.
Grazie per la vostra disponibilità e collaborazione.
IL QUESTIONARIO E' RAGGIUNGIBILE DALLE PAGINE IN LINGUA ITALIANA

Vprašalnik STARŠI 2020 Vprašalnik NEUČNO OSEBJE 2020

Vprašalnik UČNO OSEBJE 2020 Vprašalnik POUČEVANJE NA DALJAVO