Evalvacija 2019

Na osnovi veljavne zakonodaje mora šola opraviti samoocenjevanje z namenom, da se preveri opravljeno delo in šibke točke, za odpravo katerih bo mogoče izdelati načrt za izboljšanje kakovaosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Hvala za sodelovanje.

Vprašalnik STARŠI 2019 Vprašalnik NEUČNO OSEBJE 2019 Vprašalnik UČNO OSEBJE 2019