12.04 POVRATEK V ŠOLO 2. in 3. razredov NSŠ /RIPRESA LEZIONI IN PRESENZA CLASSI 2^ e 3^ SS di I°grado

Od ponedeljka, 12. aprila, se bodo v šolo vrnili tudi drugi in tretji razredi nižje srednje šole. Ponovno bomo uvedli urnik za pouk v prisotnosti. Srečno spet v šolo.

A partire da lunedì 12 aprile rientreranno a scuola anche le classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado. Buon rientro a scuola!