V ospredju

Od ponedeljka, 26. oktobra, bodo stekle individualne govorilne ure s profesorji. Starše prosimo, da se predhodno najavijo in da izrazijo, v kateri obliki želijo pogovor: po telefonu, v Meet-u ali osebno na šoli.

Priponka

Sporočamo, da je za petek 23. oktobra 2020, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah. Zaradi možne prekinitve pouka je potrebno, da starši osebno preverite stanje na posamezni šoli.

Strani