Obveščamo, da se bo pouk na nižjih srednjih šolah začel v ponedeljek, 13. septembra, in sicer na Kosovelu ob 8.00, na Levstiku pa ob 7.55. 
OTROŠKI VRTCI (popravek): V obdobju vključevanja, in sicer od 20. do 30. septembra, se dejavnosti odvijajo samo dopoldne in se zaključijo po kosilu (načeloma ob 12.45 / 13.00).

Strani