V ospredju

Sporočamo, da je za petek 29. januarja 2021, napovedana celodnevna stavka namenjena vsemu učnemu in neučnemu osebju. Večstopenjska šola ni v stanju zajamčiti družinam rednega poteka pouka in nadzorstva nad učenci v vseh šolah, vrtcih bodisi v jutranjih kot popoldanskih urah. Zaradi možne prekinitve pouka je potrebno, da starši osebno preverite stanje na posamezni šoli.


Spoštovani, v priponki posebna praznična izdaja šolskega časopisa NSŠ Kosovel in NSŠ Levstik!Prijetno branje!
Vpisi od 4.01.2021 do 25.01.2021  POSTOPEK VPISOVANJA: družina izpolni vlogo za vpis v vrtec in informativo za privacy in jo izroči v tajništvu Večstopenjske šole Opčine, Nanoški trg, 2 - Opčine.URNIKPonedeljek, sreda in petek od 09.00 do 12.00
REDNI VPISI V PRVE LETNIKE VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLZA ŠOLSKO LETO 2021/22 BODO POTEKALI OD 4. DO 25. JANUARJA 2021 
Na razpis prot.št. 5556 z dne 1.12.2020 se je prijavil inž. Franco Coretti.
V priponki navodila in obrazec za prijavo ekonomskih operaterjev na izbor za nabave ministrskega razpisa prot.št. 30562 z dne 27.11.2018 - "Inovativna učna okolja"

Strani